NGRC(Kurumsal Yönetim Sistemi)

Neredeyiz ? Hedefimiz Ne ? Nasıl Ulaşabiliriz ? Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz ?


 • Yönetişim
 • Risk Kontrolü
 • IT
 • Denetim
 • Uyum

Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS), 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında; İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına uygun olarak;

 • İç kontrol ve Risk Yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini,
 • Yöneticiler tarafından izlenmesini,
 • Kontrol edilmesini,
 • Karar alma süreçlerine katkı sağlanmasını,
 • Her seviyede etkin bir raporlama yapılmasını

sağlayan bir yazılımdır.

Tek Tıkta Tüm Bilgiler


NGRC, Uyumluluk, Risk, Denetim, kalite, BT, yasal, organizasyon gibi tüm kurumsal yönetim işlevlerinin basit, güvenli ve verimli bir şekilde yönetimi için gereken tüm bilgi ve belgeleri tek bir paylaşılan araçta yönetmenizi sağlar.

NGRC'nin içerdiği özellikler;


1. Risk haritasını ve değerlendirmelerini özelleştirin.

2. Herhangi bir risk, süreç, normatif, organizasyon şemasını birbirine bağlayan risk ve normlarla ilişkilendirilecek organizasyon şeması ve iş süreçlerini analiz eder ve tanımlar.

3. Değişikliklerin tarihselleştirilmesi,riskler ve süreçler üzerindeki etkilerinin analizi ile düzenlemelerin merkez arşivini yönetin.

4. Devam eden faaliyetler, şirket risk seviyesi, denetim planının uygulama durumu vb. gibi herhangi bir sistem öğesinde raporlar, analizler, özel panolar üretin.

5. Özel şablonlardan belgeleri otomatik olarak üretin.

6. E-posta, PEC, sesli posta, Faks, Kağıt veya harici sistemler gibi çeşitli kanallardan alınan çoklu ortam belgelerini arşivleyin.


Tek tıkta tüm toollar karşında


NGRC, entegre ve optimize edilmiş bir şekilde çalışmak için tüm toolları içerir, böylece operasyonel olarak çok fazla zaman kazanmanıza ve görevleri basitleştirmenize olanak tanır. Sisteme entegre edilmiş ve herhangi bir kullanıcı tarafından kullanıma hazır toollar ;

 • Elektronik Belge Dokümantasyonu
 • Doküman İş Akışı
 • iş Performans Yönetimi
 • Project Yönetimi ve GANTT
 • İş Protokolü
 • Paylaşılan Web Ajandası
 • Doküman Intranet
 • Email ve SMS ile Uyarı
 • Çok Formatlı Veri Çıkarma
 • Arşiv İndeksleme
Yukarı