Bilgi Güvenliği Politikamız

NKR Yazılım'ın politikası Yazılım Geliştirme, Yazılım destek hizmetleri ve bu işlere ait danışmanlık ve eğitim Hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

 

BGYS Politikamızın amacı;

 

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı NKR Yazılım'ın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamaktır.

 

  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi.
  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi.
  • Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi.

 

İlgili sistem standartları, sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilidir. Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak önceliğimizdir.

Yukarı