Mali Otomasyon Sistemi

MOSİP

Genel Bakış

Beş ana gruptan oluşan MOSİP, hem yönettiği bütçe ve bilgi bakımından, hem de sürekli hizmet verdiği (83 milyon) kişi sayısı bakımından tüm Türkiye'ye hizmet veren bir mali yönetim otomasyon sistemidir.

MOSİP; prim toplama, ödeme, tahsilat, genel sağlık sigortası (GSS), bütçe olarak 5 ana grup ve 50 alt modülden oluşan yapısı ile Türkiye'nin en büyük mali yönetim otomasyon sistemi projesidir.

2008 yılında geliştirilmeye başlanan MOSİP, hesap verilebilen, sayıştay raporlarono üretebilen ve Türkiye'de mevcut mali yönetim sistemlerinde ilk ve tek e-imza desteği ile çalışabilen yapısı ile SGK'ya büyük kazanımlar sağlamıştır.

Nkr İle;

1

Kurumsal süreçlerin otomatikleştirilmesiyle beraber yaklaşık %30 personel tasarrufu ile yıllık ortalama 15.390.000 TL kazanç sağlanmıştır.

2

MOSİP sistemi ve e-imza entegrasyonu ile 2012 verilerine göre yıllık yaklaşık 2.697.363,8 TL kağıt maliyeti kazancı ve zaman tasarrufu sağlanmıştır.

3

Kurum bünyesindeki tüm vezneler kapatılarak ve bankalarla entegrasyon sağlanarak online tahsilat sistemiyle anında tahsilatlar gerçekşmektedir.

4

Sistem iş ve dış entegrasyonlarla veri alışverişi yapabilmekte en önemlisi UYAP entegrasyonu ile icra kesintileri otomatik olarak yapılmaktadır.

5

Tüm ödemeler ve tahsilatlar otomatik olarak bankalar üzerinden yapılmaktadır. Tüm kesintiler otomatik olarak yapılmaktadır.

6

MOSİP, işveren sisteminden ve entegre olduğu diğer sistemlerden gelen tahakkukların, kontrolünü ve muhasebeleşmesini otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

Özetle Mosip;

01.

Hesap ve kayıt şemasında şeffaflık sağlanması

02.

Yönetim ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılar ve kesin hesabın çıkarılmasına temel sağlar

03.

Bütçenin planlanıp yönetilmesini sağlar

04.

Güvenilir bir şekilde muhasebeleştirilebilir

05.

Enabling effective operation of decision, control and accountability processes

06.

Mali tablolaro; zamanında,doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararsı standartlara uygun, karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasına olanak sağlar

07.

Hesap verilebilirlik ve tek düzeni sağlar

08.

Kurum bünyesindeki diğer uygulamalar ve dış çevre sistemleri ile entegre çalışır.

Sistem 6 ana modül geliştirmiştir;

1

Stratejik Planlama Modülü

2

İş zekası ve Bütçe Yönetim Modülü

3

Satınalma ve Stok Modülü

4

Kurum Muhasebesi Modülü

5

Ödeme ve Kesinti Modülü

6

Tahsilat Modülü

Yukarı