Veeam

Kesintisiz Çalışan Kuruluşlar için İş Sürekliliği

Günümüz teknolojik yeniliklerin akıl almaz hızı dijital ve fiziksel dünyaların çakışmasına sebep olmakta ve tüm sektörlerdeki kuruluşların çalışma şekillerini de etkilemektedir. Dijital dönüşüm, işlerinizi hem olumlu hem olumsuz olarak etkileyebilir. Çünkü dijital dünyada müşteriler 7.24.365 Kesintisiz Çalışırlık beklentisi içinde.

Bu durum günümüz kuruluşları için SLA veri ve uygulama çalışma süresi beklentilerinin tamamen değişeceği anlamına gelmektedir. Kuruluşların, bundan sonra tüm uygulama, veri ve iş yükleri için saatler ya da günlerce değil, dakikalar hatta saniyelerce düşünmesi gerekir.

Karma Bulut için Veeam Availability Platform

Karma Bulut için Veeam Availability Platform ile gerçekleştirilen bu dönüşüm, yeni nesil Kesintisiz Çalışan Kuruluşlar için İş Sürekliliği sunarak her ölçekten kurum ve kuruluşa sanal, fiziksel ve bulut tabanlı iş yükleri için şu yeteneklerle Kesintisiz Çalışırlık sağlıyor:

  • Kurumsal Süreklilik: TÜM uygulamalar ve veriler için 15 dakikanın altında Kurtarma Hizmet Düzeyi Hedefleri; otomatik Felaket Kurtarma (DR) orkestrasyonu
  • İş Yükü Mobilitesi: BT yatırımlarını en üst düzeye taşımak ve esnekliği artırmak için her türlü bulut ortamında veya konumda iş yükleri için kesintisiz çalışırlık
  • Uyumluluk ve Görünürlük: Kurum ve mevzuat gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak üzere öngörülü izleme, raporlama, test ve dokümantasyon

Kesintisiz çalışırlığa geçin ve TASARRUF SAĞLAYIN

Always-On Business size her zaman destek sunarken, geleneksel yedekleme çözümleri buna ayak uyduramaz. Veeam, kuruluşunuza Availability for the Always-On Enterprise sağlarken size şu konularda yardımcı olur:

  • TÜM uygulamalar ve veriler için 15 dakikanın altında RTPO ile iş hedeflerinizi karşılama veya aşma
  • Sanallaştırma, depolama ve bulut teknolojilerine yaptığınız yatırımlarınızdan faydalanarak riskleri azaltma ve ROI’yi artırma
  • Ek BT ve iş girişimlerini mümkün hale getirmek için sermaye ve faaliyet giderlerini azlatma

Size bir haberimiz var: Yalnız değilsiniz. Veeam, dünya genelinde 10 milyon sanal makineyi koruyarak 230.000’den fazla müşteriye yardım ediyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Geçiş yapmaya hazır mısınız?

AVAILABILITY for the Always-On Enterprise™

230.000 müşteri ve 13.3 milyon sanal makine korunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor