Mali Yönetim Otomasyon Sistemi

Mali Otomasyon Yönetim Sistemi

Mali işlemlerin denetimli ve hesap verilebilir, şeffaf şekilde kayıt ve takibi için geliştirilen beş ana gruptan oluşan MOSİP, hem yönettiği bütçe ve bilgi bakımından, hem de sürekli hizmet verdiği kişi (>80 milyon) bakımından Tüm Türkiye’ye hizmet veren ve kamu bütçesinin yüzde 50’ye yakınını yöneten bir Mali Yönetim Otomasyon Sistemidir. Sistem, tüm tahsilat ve ödeme sürecini anlık kontrol edilebilir ve denetlenebilir, 5018 Sayılı KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNUNA uygun olarak elektronik ortamda yürütmektedir. MOSİP, entegre olduğu 22 banka ile ödeme işlemlerini ve 26 banka ile de tahsilat işlemlerini online olarak gerçekleştirmektedir.

 • Sistemin sağladığı bazı kazanımlar;

  • Tüm finansal süreçlerin muhasebe işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.
  • Sayıştay, SGK mali denetimlerini MOSİP sistemi üzerinden anlık yapabilmektedir.
  • Stratejik Plan Hazırlama işlemleri ile performans hedefi gerçekleşme raporları anlık alınabilmektedir.
  • Bankalara ortak bir tahsilat ve mutabakat yapısı sunulmuştur.
  • Elektronik imza ile hızlı bir belge onay süreci geliştirilmiştir.
  • UYAP entegrasyonu ile icra dosyaları SGK ödemelerinden kesilebilir hale gelmiştir.
  • Taşınmaz takibi ve yönetimi elektronik ortamda yapılabilir hale gelmiştir.
  • MOSİP sistemi ile kullanıcıların üst düzey mevzuat bilme zorunluluğu azalmıştır.
  • SGK yatırım projelerine yapılan harcamalar anlık takip edilebilmesi sağlanmıştır.
  • Mali raporların tamamı muhasebe kayıtları üzerinden verilmektedir.
  • İşveren KDV mahsup işlemleri elektronik ortamda el değmeden yapılabilmektedir.
  • Kamu kurumları ile GSS, EK5, EK6 ve EK9 kapsamındaki tescillerin borçları, muhasebe kayıtları üzerinden anlık takip edilebilmektedir.
  • MOSİP sisteminde mali kontroller otomatik yapıldığı için personel iş yoğunluğu azaltılmıştır.
 • Sistem, beş ana modül etrafından şekillenmiştir.

  • Prim Toplama Modülü
   • Teminat İşlemleri
   • Kişilerden Alacaklar
   • Borçlanma
   • Yapılandırma
   • 4A Prim İşlemleri
   • 4B Bağ-kur İşlemleri
   • 4C Emsan İşlemleri
   • Tarımsal Kesinti (Tevkifat) İşlemleri
   • Manuel Tahakkuk İşlemleri
   • TRAMER Tahakkuk İşlemleri
   • Bağımsız Çalışanlar İşlemleri
   • Faiz Hesaplama İşlemleri
   • Manuel İPC İşlemleri
   • İş Kur İşlemleri
  • Ödeme Modülü
   • Harcama Talimatı
   • Sağlık Ödemeleri
   • Abonelik Ödemeleri
   • E-Fatura
   • Kesintiler
   • Emekli Ödemeleri
   • Yurt Dışı Maaş Ödemeleri
   • Mahkeme Giderleri Ödemeleri
   • Müfettiş Ödemeleri
   • İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Ödemeleri
   • Personel Ödemeleri
   • Ödeme İşlemleri
   • Banka Ödeme Muhasebe İşlemleri
   • Banka Hesap Ekstra İşlemleri
   • AB Evde Bakım İşlemleri
  • Tahsilat Modülü
   • Banka Manuel Tahsilat İşlemleri
   • Online Banka Tahsilat İşlemleri
   • Online Banka Tahsilat Raporlama
   • Kartlı Tahsilat İşlemleri
   • Talimat İşlemleri
   • Maliye Tahsilatları
   • Banka Tahsilat Muhasebe İşlemleri
  • Bütçe Modülü
   • Merkez Eylem Planı
   • Bütçe Hazırlık
   • Bütçe Uygulama
   • Stratejik Plan
   • Performans Programı
   • Mali İstatistik Bülteni
   • Bütçe İnternet Sitesi
   • Taşınır
   • Taşınmaz
   • Dijital Arşiv
   • Bütçe Mevzuat
   • Elektronik İmza
   • Kıymetli Evrak İşlemleri
  • Sistem Modülü
   • Kişi Tanımları
   • Hesap Tanımları
   • Birim Tanımları
   • Faiz Oran Tanımları
   • Diğer Tanımlar
   • Banka Tanım İşlemleri
   • Loglama İşlemleri
   • Zamanlanmış Görevler
   • Yetkilendirme
   • Yıl Sonu Devir İşlemleri
   • Saymanlıklar Arası İşlemler
   • E-Devlet Entegrasyonu