Dilekçe Portalı

Dilekçe Portalı

TBMM İçtüzüğünün 116'cı ile 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakları vardır.

Vatandaş bu hakkını daha hızlı ve güvenilir şekilde internet üzerinden ve e-devlet kapısından dilekçe komisyonu başkanlığına dilekçelerini gönderebiliyor.

Dilekçe komisyonu başkanlığı dilekçeleri hızlı bir şekilde işleme alarak vatandaşlara E-Dilekçe Portali üzerinden ve mail adreslerine e-imzalı karar dokümanlarını gönderebiliyor.

Dilekçe Komisyonu çalışanları E-Dilekçe Portaline geçerek kağıt, zaman ve karışıklıktan kurtulmuştur.

TBMM İçtüzüğünün 116'cı ile 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakları vardır.

Bu kapsamda Dilekçe komisyonu için geliştirilen Dilekçe Portalı Ver 1.0 ile 2011 yılında kullanıma açılmıştır. Bu sürümde sadece vatandaşlardan dilekçelerin web sitesinden başvuruları alınıp, komisyonda görevli memurun önünde dilekçelerin listelenmesidir. Memur bu listeden dilekçelerin çıktılarını alarak işleme alıp, işlemi biten dilekçelerin bu listeden kaldırılması şeklinde el ile takip ediliyordu.

2012 yılında Dilekçe Portalı Ver 2.0 kullanıma geçilmiştir. Bu sürümde framework kullanılmıştır. Vatandaşlardan gelen dilekçelerin çıktıları alıp el ile takip edilmesi yerine komisyon bünyesinde bir dilekçe otomasyonu ile takip edilmeye başlanmıştır. Bu otomasyonda kağıt çıktı alma işlemleri tamamen kaldırılarak, bilgisayar ortamında anlık olarak yapılmaya başlanmıştır. Dilekçe otomasyonu kullanımı ile kağıt çıktı masrafları ve zaman tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca programdaki parametreler ile yanlış yapma oranının azalması sağlanmıştır. Otomasyondaki uyarılar ve otomatik yapılan işlemler sonucunda yapılacak işlemlerin unutulması ve yasal sürelerin gecikmesinin önüne geçilmiştir.

2013 yılında Dilekçe Portalı Ver 3.0 kullanıma geçilmiştir. Bu sürüm de alt yapı tamamen değiştirilip. Net platformuna geçilip framework'ten kaynaklanan kısıtlamalardan kurtulmuş ve performans artışı sağlanmıştır. Bu sürümde ayrıca Dilekçe Komisyonunun birkaç personel ile günler süren Cetvel ve Dergi basımları tek tuş ile yapılabilir hale getirilmiştir. Ayrıca personel performans izleme olanağı eklenmiştir. Ayrıca komisyon raporunda kullanılmak üzere birçok istatistik bilgiler eklenmiştir. Önceki sürümlerde önemli bir sıkıntı olan personel izne ayrıldığında yerine yetkili birisi atayabilme özelliği eklenmiştir. Daha önceki sürümlerde yaşanan kilitlenme ve hız problemleri büyük ölçüde çözümlenmiştir. Bugüne kadar kullanımına devam edilmekte olup hala komisyon çalışanları tarafında istekler ve geliştirilmeler istenmektedir.

Dilekçe Portalı sayısal verileri ile bakacak olursak; 100 adet tablo birbiri ile ilişikili olarak kullanılmaktadır. Dilekçe portalını Komisyon Üyeleri, Başkan, Başkan Vekili, Uzmanlar, Memurlar ve milletvekilleri olmak üzere 564 kişi aynı anda kullanmaktadır. Kayıtlı Vatandaş Sayısı 134.314 kişidir. Gönderilen Dilekçe Sayısı 45.232 adettir. Dilekçelere 552.083 kişi imzalamıştır. Kurumlara 5799 adet havale işlemi yapılmıştır. Yine kurumlara 1.004 adet Tekit havalesi gönderilmiştir. Gelen dilekçelerden 288 tanesi Hıfz edilmiştir. Yine gelen dilekçelerden 18.591 tanesi karara bağlanmıştır. Dilekçelere eklenen doküman sayısı ise 23.145 adettir.